Palvelut

MYYNNIN KEHITTÄMINEN

 • Myynnin prosessien läpikäynti, dokumentointi ja haasteiden tunnistaminen
 • Myyntiprosessien tehostaminen
 • Työvälineiden kehittäminen; CRM -työkalut, tiedon tarve, tiedon lähteet, raportointi ja mittarit
 • Myyntihenkilöstön osaamisen kehittäminen

PROJEKTIJOHTAMINEN JA SENIORITASON KONSULTOINTI:

 • CRM -prosessit ja -työvälineet
 • Prosessien kehittäminen
 • Osaamisen johtaminen
 • Tiedon hallinta, Master Data ja informaatioarkkitehtuuri
 • Big data ja Analyytiikka
 • ERP-projektijohtaminen

TIEDON HALLINTA

 • Liiketoiminnan huomioiminen - tärkeimmät tietolähteet liiketoiminnan näkökulmasta
 • Perustiedon / Master Datan hallinta
 • Informaatioarkkitehtuuri
 • Tiedon integrointi, integraatiovälineet
 • Raportointi, mittarit
 • Big Data ja Analytiikka

DATAKESKUSPROJEKTIT

 • Asiakas- ja kumppanipotentiaalin kartoitus
 • Vaatimusmäärittelyt ja sijaintivaihtoehdot
 • Yhteistyöverkoston kehittäminen
 • Yhteistyö viranomaisten ja kunnallisten toimijoiden kanssa

KONSEPTIT JA TUOTTEISTUS

 • Tarpeiden ja mahdollisuuksien kartoitus
 • Kehitysideoiden jalostus valmiiksi konsepteiksi
 • Tuotteen elinkaaren ja tuotetiedon hallinta
 • Palveluiden tuotteistus
 • Palvelutuotteiden terävoittäminen

KOULUTUKSET

 • Tiedon hyödyntäminen liiketoiminnassa
 • Myyntiprosessit, CRM ja työvälineet
 • Tiedon hallinta, Master Data ja PLM
 • Informaatioarkkitehtuuri