Asiakkaat

Asiakkaita

Työpaikkoja

Projektiesimerkkejä

 • Foreign Direct Investment -toiminnan kehittäminen koko Kaakkois-Suomen osalta, vastuualueena digitalisaatio
 • Yhteistyön ja toimintamallin kehittäminen yhden maailman johtavan datakeskus- ja pilvipalveluyrityksen kanssa
 • Datakeskus -konseptin ja yritysverkoston kehittäminen Kaakkois-Suomen alueella
 • Kela / FPA – Informaatioarkkitehtuuri -koulutus, pääkouluttaja
 • Teollisuusyritys – Informaatioarkkitehti (vt. ulkop.), Informaatioarkkitehtuurin projektisalkku, projektien käynnistys ja ohjaus
 • Teknologiayritys – Projektin johto, Konsernitason analytiikkaratkaisut, Informaatioarkkitehtuuri, IoT ja Big Data – Strategiaselvitys
 • Teknologiayritys MDM – Projektin johto, tiedon laadun parantaminen
 • Teknologiayritys MDM – Seniorikonsultti, MDM hankesalkku & organisaation kehittäminen, Tiedon hallinta
 • Teknologiayritys MDM - Tiedon hallintomalli, organisointi ja kouluttaminen
 • Teollisuusyritys BI+DW – Projektin johto ja liiketoimintakonseptointi, projektin johtoryhmän jäsen
 • Kaupan alan yritys, nettikaupan integraatiot – Projektin vetovastuu
 • Kaupan alan yritys, MDM – Projektin vetovastuu ja projektin johtoryhmän jäsenyys
 • Metsäeollisuusyritys, BI projekti – Liiketoiminnallinen vastuu, johtoryhmän jäsenyys
 • Elintarviketeollisuuden yritys, Osaamisen kehittäminen – projektipäällikkö, myynti
 • Elintarviketollisuuden yritys - Myynnin prosessien ja työvälineiden kehittäminen, CRM järjestelmän ja toimintamallin käyttöönotto
 • Elintarviketeollisuuden yritys, SAP - Comptence Centerin käynnistäminen ja vetovastuu
 • Elintarviketeollisuden yritys, SAP - SAP käyttöönotto, tiimin veto + CO vastuu